Aanbesteding architect Multifunctionele Accommodatie Sommelsdijk

22 mei 2023

Maandag 6 maart zetten gemeente Goeree-Overflakkee, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee (SOPOGO), Wijkvereniging de Zwaluw en Kibeo Kinderopvang hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst. Vanaf dat moment kon begonnen worden met de realisatie van de Multifunctionele Accommodatie (MFA). 

Inmiddels is gestart met de ontwerpfase

In de deze fase wordt een ontwerp gemaakt voor de MFA, de inrichting van het openbaar gebied en de inrichting van de diverse verkeersbewegingen. Daarnaast wordt er in de ontwerpfase een bestemmingsplanwijziging aangevraagd. Over enkele weken is de aanbesteding voor de architect gereed, waarna diverse architecten zich kunnen inschrijven om een ontwerp voor de MFA te maken. Na een selectie van de ingeschreven architecten is de verwachting dat na de zomervakantie de architect kan starten met het ontwerp. De gemeente doet deze selectie in samenwerking met de partijen die straks hun intrek nemen in de MFA: openbare basisschool JC van Gent, Kibeo Kinderopvang en Wijkvereniging de Zwaluw.
 

Gemeente Goeree-Overflakkee organiseert in het derde kwartaal van 2023 een inwonersavond

Dit doen ze voor de direct omwonenden van de nieuwe locatie van de MFA. Tijdens deze bijeenkomst vragen ze de direct omwonenden mee te denken met de inrichting van het openbaar gebied en de inrichting van de diverse verkeersstromen. Een datum hiervoor is nu nog niet bekend. Wanneer dit wel het geval is ontvangen de omwonenden hiervoor een uitnodiging.


Vragen en/of opmerkingen?

Neem contact op met de heer Jan Pas, Projectleider MFA Sommelsdijk.

 

G-O bouwt aan onderwijs en verbinding is een programma van gemeente Goeree-Overflakkee om te komen tot de nieuwbouw van bestaande basisscholen met als extra inzet meer maatschappelijke ontmoeting. Hierin wordt samengewerkt met schoolbesturen en maatschappelijk partners.