Bewonersavond Nieuwe-Tonge over tijdelijke huisvesting

30 direct omwonenden waren uitgenodigd voor de inloop-bewonersavond op 19 maart in Ons Dorpshuis. Velen van hen kwamen langs om zich te laten informeren en hun mening te geven over het voornemen van tijdelijke huisvesting op het grasveld aan de Koningin Julianastraat. Het tijdelijke schoolgebouw is bedoeld voor leerlingen van OBS De Pannebakker en CBS Oranje Nassau, tijdens de bouwwerkzaamheden van hun scholen.

 

 

Op de bewonersavond waren zowel CBS Oranje Nassau als gemeente Goeree-Overflakkee met informatiepanelen en luchtfoto aanwezig en spraken met aanwezigen over de plannen voor het tijdelijke gebouw. De onderwerpen die het meest aan de orde kwamen – verkeer, gebouw, locatie en groen- hebben de aandacht bij de verdere uitwerking van het project en de keuzes die gemaakt worden.

G-O bouwt aan onderwijs en verbinding is een programma van gemeente Goeree-Overflakkee om te komen tot de nieuwbouw van bestaande basisscholen met als extra inzet meer maatschappelijke ontmoeting. Hierin wordt samengewerkt met schoolbesturen en maatschappelijk partners.