Den Bommel

Het project

Het gebouw van OBS Ollie B. Bommel is inmiddels sterk verouderd. Het biedt weinig mogelijkheden en duurzaamheidsoplossingen ontbreken. Daarom komt het in aanmerking voor nieuwbouw of renovatie. Gemeente Goeree-Overflakkee ziet kansen in het breder inzetten van het gebouw. Een Multifunctionele Accommodatie (MFA)  moet een positieve bijdrage leveren aan de dorpsgemeenschap. Het nieuwe gebouw moet ruimte gaan bieden aan 3 partijen. OBS Ollie B. Bommel, KidzEiland en verenigingsgebouw Bommelstee (zalen en sportvoorziening). Samen wordt gekeken naar de mogelijkheden om het gebouw zo goed mogelijk te benutten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het toekomstbestendig, gezamenlijk gebruiken van bepaalde ruimtes. Het nieuwe gebouw zal in de nog te bouwen uitbreidingswijk gerealiseerd worden. De exacte locatie voor deze wijk is al bepaald. Waar de school in die wijk gaat komen is nog niet duidelijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is er al gebeurd?

Gemeente Goeree-Overflakkee, OBS Ollie B. Bommel en KidzEiland hebben samen de initiatieffase afgerond. Een initiatieffase heeft als doel om tot een duidelijke projectomschrijving te komen, zodat de opdracht verder kan worden opgepakt door de projectleider en het projectteam. 

 

 

 

 

Hoe ziet de planning eruit?

Binnenkort start de definitiefase waarin de haalbaarheid van het plan wordt onderzocht. We verwachten dat deze in de zomer van 2023 is afgerond. Na besluitvorming door de gemeenteraad   kan worden gestart met de ontwerpfase en het wijzigen van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor het gebied. De doorlooptijd van het aanpassen van het bestemmingsplan is nog onbekend. Een datum voor ingebruikname van de nieuwe Multifunctionele Accommodatie kan daarom nog niet gegeven worden.

 

Vragen over dit project?

Kijk op de veelgestelde vragen  pagina. Veel vragen hebben we daar al voor u beantwoord.

 

Staat uw vraag er niet tussen? 

Neem dan contact op met de projectleider.


Jan Pas

Telefoon: 06 23 22 80 83 

E-mail: j.pas@goeree-overflakkee.nl

We geven dit project vorm samen met onze partners

                

Hieronder vindt u alle communicatie rondom….

 

 

G-O bouwt aan onderwijs en verbinding is een programma van gemeente Goeree-Overflakkee om te komen tot de nieuwbouw van bestaande basisscholen met als extra inzet meer maatschappelijke ontmoeting. Hierin wordt samengewerkt met schoolbesturen en maatschappelijk partners.