G-O bouwt aan onderwijs en verbinding

Een groot aantal basisscholen op Goeree-Overflakkee heeft de komende jaren een nieuw gebouw nodig of is toe aan renovatie. Daarom investeert gemeente Goeree-Overflakkee fors in de huisvesting van het onderwijs. Dat doen we samen met de schoolbesturen van SOPOGO, CBS De Hoeksteen en Kindwijs. Er wordt gewerkt aan nieuwbouw en renovatie in Den Bommel, Nieuwe-Tonge, Ooltgensplaat, Ouddorp, Sommelsdijk en Stad aan ’t Haringvliet.


 

 

Maatschappelijke gebouwen zijn sterk verouderd

Meerdere schoolgebouwen op Goeree-Overflakkee bieden weinig mogelijkheden voor onderwijskundige vernieuwingen. Ze hebben veel onderhoudskosten, een hoog energieverbruik en een hoge CO2 uitstoot. Niet alleen de huisvesting van de scholen is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Ook verschillende gymzalen en verenigingsgebouwen hebben hiermee te maken. 

 

Gemeente Goeree-Overflakkee verkent de mogelijkheden om te komen tot Multifunctionele Accommodaties (MFA’s)

Als gemeente zijn we wettelijk verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting. Binnen onze grenzen. Het zo multifunctioneel mogelijk gebruiken van een gebouw is een kans. Daarin hebben we een stimulerende en ondersteunende rol. Daarom onderzoeken we samen met SOPOGO, CBS De Hoeksteen en maatschappelijk partners of een combinatie van onderwijshuisvesting met andere voorzieningen gemaakt kan worden. Denk aan bijvoorbeeld een sportzaal of kinderopvang. Dit geeft een impuls aan maatschappelijke ontmoeting in de dorpen. Als het gebouw ook buiten schooltijd door anderen gebruikt wordt geeft dat voordelen. Kindwijs heeft het voornemen om hun schoolgebouwen een tweede leven te geven door het gebouw te renoveren. In samenwerking met gemeente Goeree-Overflakkee worden de mogelijkheden verkend. In Den Bommel onderzoeken Kindwijs en SOPOGO samen de mogelijkheid om het schoolgebouw te renoveren. 

 

Wat gaat er gebeuren?

Bij nieuwbouw wordt er per school, aan de hand van een haalbaarheidsonderzoek, gekeken naar de benodigde ruimte, de meest geschikte locatie en wat de bijbehorende kosten zijn. Daarbij is het streven om de nieuwe gebouwen energieneutraal te maken. Bij renovatie verkent de gemeente met het schoolbestuur de mogelijkheden hoe gebouwen duurzaam geschikt gemaakt kunnen worden voor een nieuwe gebruiksperiode. Er zijn de komende jaren grote investeringen nodig om de ambities waar te maken. Op dit moment werken we de plannen verder uit. Elk dorp heeft andere behoeften. We werken samen met de schoolbesturen en de maatschappelijk partners om per dorp een passend plan te maken.

G-O bouwt aan onderwijs en verbinding is een programma van gemeente Goeree-Overflakkee om te komen tot de nieuwbouw van bestaande basisscholen met als extra inzet meer maatschappelijke ontmoeting. Hierin wordt samengewerkt met schoolbesturen en maatschappelijk partners.