Nieuwe-Tonge

Het project

Het gebouw van OBS de Pannebakker is inmiddels sterk verouderd. Het biedt weinig mogelijkheden en duurzaamheidsoplossingen ontbreken. Ook de gymzaal in Nieuwe-Tonge is toe aan vervanging. Daarom komen beide gebouwen in aanmerking voor nieuwbouw. Gemeente Goeree-Overflakkee ziet kansen in het breder inzetten van het gebouw. Een Multifunctionele Accommodatie (MFA)  moet een positieve bijdrage leveren aan de dorpsgemeenschap. Het nieuwe gebouw moet ruimte gaan bieden aan onder meer OBS de Pannebakker, de gymzaal en kinderopvang. Met SOPOGO, Kibeo en Oost West Wonen kijken we naar de mogelijkheden om het gebouw zo goed mogelijk te benutten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het toekomstbestendig, gezamenlijk gebruiken van bepaalde ruimtes. Samen met woningbouwvereniging Oost West Wonen, de Nederlandse Hervormde Kerk en Diaconie Nieuwe-Tonge wordt ook onderzoek gedaan of een combinatie met nieuwbouw mogelijk is.

 

Ook het schoolgebouw van CBS Oranje Naussau is sterk verouderd en biedt weinig mogelijkheden. Stichting Kindwijs heeft het voornemen om dit schoolgebouw volledig te renoveren. Gemeente Goeree-Overflakkee en Stichting Kindwijs verkennen daarom de mogelijkheden om door middel van ingrijpende renovatie het gebouw duurzaam geschikt te maken voor een nieuwe gebruiksperiode.

 

Wat is er al gebeurd?

In Nieuwe-Tonge zorgen meerdere cultuurhistorische factoren ervoor dat het kiezen van een geschikte locatie niet eenvoudig is. Juni 2022 is de zoektocht naar een passende locatie hervat, waarbij er 2 mogelijke locaties zijn genoemd. Het project zit momenteel in de afronding van de initiatieffase. Een initiatieffase heeft als doel om tot 1 voorkeurslocatie en een verdere projectomschrijving te komen. Op die manier kan de opdracht verder opgepakt worden door de projectleider en het projectteam. 

 

 

Hoe ziet de planning eruit?

Alle betrokken partijen moeten akkoord gaan met de gekozen locatie. Bij het zoeken naar die locatie wordt samen met de stedenbouwkundige , planeconoom  en de beleidsadviseurs ruimtelijke ontwikkeling en verkeer gekeken of die geschikt is. Na het vinden van een geschikte locatie kan de initiatieffase worden afgesloten en start de definitiefase. In deze fase wordt de haalbaarheid van het plan onderzocht. Tijdens deze fase wordt een bewonersavond georganiseerd, waarbij niet alleen informatie wordt gedeeld, maar ook opgehaald. U wordt gevraagd mee te denken. Na afronding van de definitiefase en het besluit van de gemeenteraad  wordt naar verwachting in het 2e kwartaal van 2024 gestart met de ontwerpfase en het wijzigen van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor het gebied. De doorlooptijd hiervan is nog niet bekend. Wanneer het nieuwe gebouw in gebruik wordt genomen kan daarom nu nog niet worden aangegeven.Vragen over dit project?

Kijk op de veelgestelde vragen  pagina. Veel vragen hebben we daar al voor u beantwoord.

 

Staat uw vraag er niet tussen? 

Neem dan contact op met de projectleider.

Evelyn Mijnders

Telefoon: 06 12 58 38 30

E-mail: e.mijnders@goeree-overflakkee.nl

We geven dit project vorm samen met onze partners

                         

G-O bouwt aan onderwijs en verbinding is een programma van gemeente Goeree-Overflakkee om te komen tot de nieuwbouw van bestaande basisscholen met als extra inzet meer maatschappelijke ontmoeting. Hierin wordt samengewerkt met schoolbesturen en maatschappelijk partners.