Nieuw haalbaarheidsonderzoek voor MFA in Stad aan ’t Haringvliet

27 februari 2023

Gemeente Goeree-Overflakkee verkent de mogelijkheden om in Stad aan ’t Haringvliet te komen tot een Multifunctionele Accomodatie (MFA) . Dit moet een positieve bijdrage leveren aan de dorpsgemeenschap. Het nieuwe gebouw moet ruimte gaan bieden aan onder meer OBS De Molenvliet, Stichting Ons Trefpunt en gemeente Goeree-Overflakkee (gymzaal). Samen wordt gekeken naar de mogelijkheden om het gebouw zo goed mogelijk te benutten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het toekomstbestendig, gezamenlijk gebruiken van bepaalde ruimtes. In het afgelopen jaar heeft gemeente Goeree-Overflakkee in Stad aan ’t Haringvliet een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een geschikte locatie voor zo’n MFA

Als eerste voorkeurslocatie is toen het terrein van voetbalvereniging (v.v.) SNS gekozen. Inmiddels is duidelijk dat er minder vierkante meters benodigd zijn. Ook zijn meerdere belemmeringen naar voren gekomen zoals de beperkte mogelijkheden om op die locatie een verkeersveilige schoolomgeving te realiseren. Dit brengt extra kosten met zich mee waardoor het geheel financieel niet haalbaar is. Het college van burgemeester en wethouders heeft om deze redenen besloten dat er geen MFA komt op en bij het terrein van v.v. SNS. 

 

We zijn op zoek gegaan naar een nieuwe, geschikte locatie voor een MFA

Op dit moment zijn we bezig met een verkenning op de huidige locatie van de gymzaal (Kolff van Oosterwijkstraat) in Stad aan ‘t Haringvliet. Hierbij wordt rekening gehouden met de behoeften en de belangen van alle betrokken partijen. We willen maatschappelijke functies, waaronder ook de schoolgebouwen, zo dicht mogelijk bij elkaar plaatsen. Op die manier kunnen alle partijen gebruikmaken van de mogelijkheden van de MFA. Samen met woningcorporatie Oost West Wonen wordt onderzoek gedaan of een combinatie met woningen mogelijk is. 

 

 

Gemeente Goeree-Overflakkee organiseert in het tweede kwartaal  van 2023 een inwonersavond op het moment dat er meer bekend is over de locatie van de MFA in Stad aan ‘t Haringvliet

Dit doen we in samenwerking met de dorpsraad van Stad aan ’t Haringvliet. Een datum is hiervoor nu nog niet bekend. Wanneer dit wel het geval is ontvangt u hiervoor een uitnodiging.Vragen?

Neem contact op met mevrouw Evelyn Mijnders, Projectleider MFA Stad aan ’t Haringvliet & Nieuwe-Tonge.

G-O bouwt aan onderwijs en verbinding is een programma van gemeente Goeree-Overflakkee om te komen tot de nieuwbouw van bestaande basisscholen met als extra inzet meer maatschappelijke ontmoeting. Hierin wordt samengewerkt met schoolbesturen en maatschappelijk partners.