OBS JC van Gent, Wijkvereniging de Zwaluw en Kibeo Kinderopvang gezamenlijk in nieuwe accommodatie in Sommelsdijk

8 maart 2023

Het gebouw van openbare basisschool (OBS) JC van Gent aan de Molenlaan in Sommelsdijk bepaalt al sinds 1969 het straatbeeld. Het is inmiddels sterk verouderd. Het biedt weinig mogelijkheden en duurzaamheidsoplossingen ontbreken. Daarom komt het in aanmerking voor nieuwbouw. Gemeente Goeree-Overflakkee ziet kansen in het breder inzetten van het gebouw. De gemeente, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee (SOPOGO), Wijkvereniging de Zwaluw en Kibeo Kinderopvang zetten maandag 6 maart hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst. Met die overeenkomst werken de partijen toe naar de bouw van een zogeheten multifunctionele accommodatie (MFA) aan de Groene Zoom in Sommelsdijk.

Projectleider MFA Sommelsdijk Jan Pas van gemeente Goeree-Overflakkee vertelt dat een MFA staat voor een gebouw dat een maatschappelijke rol vervult in een dorp. “Met de MFA hebben we als doel het dienstenaanbod voor Sommelsdijk op 1 centrale plek te bundelen. Dit moet een positieve bijdrage gaan leveren aan de dorpsgemeenschap. Met de betrokken partijen kijken we hoe we het nieuwe gebouw straks zo goed mogelijk kunnen benutten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het toekomstbestendig, gezamenlijk gebruiken van bepaalde ruimtes. De gemeente pakt hierin een stimulerende en ondersteunende rol. Op die manier willen we een positieve impuls geven aan de maatschappelijke ontmoeting in Sommelsdijk.”

 

Samen aan de slag

Donderdag 2 februari heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor het beschikbaar stellen van het geld om het project uit te voeren. “Natuurlijk is er in het voortraject al veel gebeurd”, aldus Pas. “Denk aan het samenbrengen van de partijen, het informeren van de direct omwonenden en het doen van een haalbaarheidsonderzoek. In dat onderzoek worden de mogelijkheden en wensen getoetst op, het woord zegt het al, haalbaarheid. Heel erg fijn dat we na een positief besluit van de gemeenteraad door kunnen. We zijn nu gestart met de ontwerpfase. Hierin gaat de architect, samen met de betrokken partijen, een stedenbouwkundige en de bewoners, een voorlopig en definitief ontwerp maken. Voor de verdere uitwerking van het buitenterrein en de wijzigingen aan de Groene Zoom organiseren we in het tweede kwartaal een inwonersavond voor direct omwonenden. Volgens de huidige planning kan het nieuwe gebouw eind 2025 in gebruik worden genomen. Een prachtig streven waar we de komende jaren enthousiast, sámen aan werken!”

 

 

Glimlach op het gezicht

De komst van een MFA in Sommelsdijk tovert een glimlach op het gezicht van de bestuurders van SOPOGO en Kibeo én het bestuur van Wijkvereniging de Zwaluw. Bestuurder bij SOPOGO Anke Langmuur is blij met de recente ontwikkelingen. “Door de bouw van deze MFA in Sommelsdijk zorgen we samen met de gemeente en andere partners voor een kansrijke ontwikkeling voor de kinderen van nu en straks. Met een eigentijds gebouw zijn we klaar voor de toekomst van ons prachtige eiland Goeree-Overflakkee.” Regiodirecteur Zuid-Holland bij Kibeo Marleen Noordijk kan dit alleen maar bevestigen. “Met Kibeo, OBS JC van Gent én Wijkvereniging de Zwaluw onder 1 dak kunnen we een nog intensievere samenwerking aangaan. Samen laten we kinderen groeien in een mooie, nieuwe en prachtige groene omgeving.”

 

 

De MFA in Sommelsdijk is onderdeel van een eilandbrede aanpak

Een groot aantal andere basisscholen op Goeree-Overflakkee heeft de komende jaren een nieuw gebouw nodig. Daarom investeert gemeente Goeree-Overflakkee fors in huisvesting voor het onderwijs. Met de schoolbesturen van SOPOGO en CBS De Hoeksteen werkt de gemeente de komende jaren in eerste instantie, naast Sommelsdijk, aan nieuwbouw in Den Bommel, Nieuwe-Tonge, Ooltgensplaat, Ouddorp en Stad aan ‘t Haringvliet. Ze zoeken met elkaar naar de meest geschikte locaties. Daarnaast verkennen ze de mogelijkheden om ook deze nieuwe onderwijslocaties uit te breiden met andere maatschappelijke functies. Denk aan een sportzaal of een kinderopvang. De gemeente wil dat ook in die dorpen het nieuwe gebouw een positieve bijdrage levert aan de dorpsgemeenschap. Tegelijkertijd wordt door de gemeente met de protestants-christelijke scholengroep Kindwijs gekeken naar de mogelijkheden om door middel van ingrijpende renovatie hun gebouwen in Stad aan ‘t Haringvliet, Den Bommel en Nieuwe-Tonge duurzaam geschikt te maken voor een nieuwe gebruiksperiode. Wethouder onderwijs Berend Jan Bruggeman vertelt dat goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. “De afgelopen anderhalf jaar is al veel voorbereidend werk verricht. In 2023 willen we voor alle projecten gestart zijn met de ontwerpfase. Een belangrijke vervolgstap op weg naar het moment dat de eerste paal de grond in gaat. Goed om te zien dat volgens de huidige planning de eerste schoolgebouwen eind 2025 in gebruik worden genomen.”

 

G-O bouwt aan onderwijs en verbinding is een programma van gemeente Goeree-Overflakkee om te komen tot de nieuwbouw van bestaande basisscholen met als extra inzet meer maatschappelijke ontmoeting. Hierin wordt samengewerkt met schoolbesturen en maatschappelijk partners.