Ondertekening fasebeslisdocument Den Bommel

11 maart 2024 was een mijlpaal binnen het traject van IHP project Den Bommel. In De Bommelstee kwamen de betrokken partijen bij elkaar voor ondertekening van het fasebeslisdocument. Binnen het project betekent dit een start van de definitiefase.

Een mooi moment om even bij stil te staan!

 

 

Op de foto van links naar rechts: 

Marlies de Vos namens De Bommelstee, Manja Voogd namens SOPOGO, Jankees de Waal namens Kindwijs, Berend Jan Bruggeman, wethouder gemeente Goeree-Overflakkee

 

G-O bouwt aan onderwijs en verbinding is een programma van gemeente Goeree-Overflakkee om te komen tot de nieuwbouw van bestaande basisscholen met als extra inzet meer maatschappelijke ontmoeting. Hierin wordt samengewerkt met schoolbesturen en maatschappelijk partners.