Ooltgensplaat

Het project

Het gebouw van CBS De Hoeksteen is sterk verouderd. Het biedt weinig mogelijkheden en duurzaamheidsoplossingen ontbreken. Daarom komt het in aanmerking voor nieuwbouw. Er worden op dit moment 2 mogelijke nieuwbouwlocaties onderzocht op haalbaarheid. Dit is de locatie ‘ijsbaan’ aan de Sportlaan en de huidige locatie aan de Pieter Biggestraat. CBS De Hoeksteen onderzoekt zelf welke mogelijkheden er zijn om kinderopvang toe te voegen aan de nieuwbouwlocatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is er al gebeurd?

Gemeente Goeree-Overflakkee, CBS De Hoeksteen, de dorpsraad en verschillende verenigingen die actief zijn in Ooltgensplaat hebben samen de initiatieffase afgerond. Een initiatieffase heeft als doel om tot een duidelijke projectomschrijving te komen. Op die manier kan de opdracht verder worden opgepakt door de projectleider en het projectteam. In de definitiefase is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar 2 mogelijke nieuwbouwlocaties met het daarbij gewenste programma. In het haalbaarheidsonderzoek wordt onder andere getoetst op stedenbouwkundige aspecten, verkeer, ruimtelijke ordening, cultuurhistorie, kwaliteit, financiën en planning. Op dit moment buigen de partijen zich over de locatiekeuze. Deze zal in de ontwerpfase worden uitgewerkt door een architect.

 

Hoe ziet de planning eruit?

Na de keuze van de nieuwbouwlocatie zal een besluit van de gemeenteraad   worden gevraagd op het gebied van onder andere het programma, de duurzaamheid, de locatiekeuze, de planning, de financiën en de organisatie. Na akkoord van de gemeenteraad zal de ontwerpfase starten. De verwachte doorlooptijd tot aan de start van de bouw zal ongeveer 1,5 tot 2 jaar zijn. De bouw zelf zal naar verwachting ongeveer 1 jaar duren.

 
 
Quote_Harmen_Aalvanger_CBS_De_Hoeksteen

Vragen over dit project?

Kijk op de veelgestelde vragen  pagina. Veel vragen hebben we daar al voor u beantwoord.

 

Staat uw vraag er niet tussen? 

Neem dan contact op met de projectleider.

 

 

Pieter Kamp

Telefoon: 06 22 55 01 29

 

E-mail: p.kamp@goeree-overflakkee.nl

We geven dit project vorm samen met onze partners

 

         

G-O bouwt aan onderwijs en verbinding is een programma van gemeente Goeree-Overflakkee om te komen tot de nieuwbouw van bestaande basisscholen met als extra inzet meer maatschappelijke ontmoeting. Hierin wordt samengewerkt met schoolbesturen en maatschappelijk partners.