Ouddorp

Het project

OBS de Westhoek verkeert in slechte staat van onderhoud en komt in aanmerking voor vervangende nieuwbouw. 

Kinderopvangorganisaties Kibeo en KidzEiland werken in Ouddorp al jaren samen en zitten op loopafstand van elkaar. Ze hebben de wens uitgesproken om met OBS de Westhoek te komen tot een Integraal Kindcentrum  (IKC). In dit IKC staat de ontwikkeling van het kind voorop. Daarnaast zien de partijen en gemeente Goeree-Overflakkee een meerwaarde voor het dorp als het IKC gekoppeld wordt aan zalencentrum Dorpstienden.


 

 

 

 Wat is er al gebeurd?

Gemeente Goeree-Overflakkee, OBS de Westhoek, Kibeo en KidzEiland hebben samen de initiatieffase afgerond. Een initiatieffase heeft als doel om tot een duidelijke projectomschrijving te komen, zodat de opdracht verder kan worden opgepakt door de projectleider en het projectteam. Daarbij is ook gebruikgemaakt van de inbreng van Stichting Sport & Recreatie (SRGO) als uitbater van zalencentrum Dorpstienden.


Hoe ziet de planning eruit?

Binnenkort start de definitiefase waarin de haalbaarheid van het plan wordt onderzocht. We verwachten dat deze in het najaar van 2023 is afgerond. Na besluitvorming door de gemeenteraad   kan worden gestart met de ontwerpfase en het wijzigen van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor het gebied. De doorlooptijd van het aanpassen van het bestemmingsplan is nog onbekend. Een datum voor ingebruikname van het nieuwe Integraal Kindcentrum kan daarom nog niet gegeven worden.

 
Vragen over dit project?

Kijk op de veelgestelde vragen  pagina. Veel vragen hebben we daar al voor u beantwoord.

 

Staat uw vraag er niet tussen? 

Neem dan contact op met de projectleider.

Pieter Kamp

Telefoon: 06 22 55 01 29

 

E-mail: p.kamp@goeree-overflakkee.nl

We geven dit project vorm samen met onze partners

         

G-O bouwt aan onderwijs en verbinding is een programma van gemeente Goeree-Overflakkee om te komen tot de nieuwbouw van bestaande basisscholen met als extra inzet meer maatschappelijke ontmoeting. Hierin wordt samengewerkt met schoolbesturen en maatschappelijk partners.