Positieve reacties op interne presentatie door J.C. van Gent

Onlangs presenteerde RoosRos Architecten aan de medewerkers van obs J.C. van Gent, Kibeo en wijkgroep De Zwaluw het voorlopig ontwerp in 3D. De eerste reacties waren positief. Een mooie boost voor de volgende stap in het proces!

G-O bouwt aan onderwijs en verbinding is een programma van gemeente Goeree-Overflakkee om te komen tot de nieuwbouw van bestaande basisscholen met als extra inzet meer maatschappelijke ontmoeting. Hierin wordt samengewerkt met schoolbesturen en maatschappelijk partners.