Sommelsdijk

Het project

Het gebouw van OBS JC van Gent bepaalt al sinds 1969 het straatbeeld. Het is inmiddels sterk verouderd. Het biedt weinig mogelijkheden en duurzaamheidsoplossingen ontbreken. Daarom komt het in aanmerking voor nieuwbouw. Gemeente Goeree-Overflakkee ziet kansen in het breder inzetten van het gebouw. Een Multifunctionele Accommodatie (MFA)  moet een positieve bijdrage leveren aan de dorpsgemeenschap. Het nieuwe gebouw moet ruimte gaan bieden aan 4 partijen. OBS JC van Gent, Wijkvereniging de Zwaluw, Kibeo Kinderopvang en gemeente Goeree-Overflakkee (gymzaal). Samen wordt gekeken naar de mogelijkheden om het gebouw zo goed mogelijk te benutten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het toekomstbestendig, gezamenlijk gebruiken van bepaalde ruimtes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is er al gebeurd?

De definitiefase waarin de haalbaarheid van het project wordt getoetst is afgerond. Het sluitstuk van deze fase is de kredietverlening door de gemeenteraad  . Dit heeft op 2 februari plaatsgevonden. De betrokken partijen hebben een samenwerkingsovereenkomst opgesteld die 6 maart ondertekend wordt. In deze samenwerkingsovereenkomst worden de onderlinge afspraken beschreven.

 

Voor de direct omwonenden is een participatietraject opgestart. Zij worden actief geïnformeerd over het project en bijgepraat over hoe ze bij het project betrokken worden en welke invloed ze hebben. 

 

 

Hoe ziet de planning eruit?

De ontwerpfase is gestart. In deze fase wordt een architect gekozen. Deze gaat samen met de bewoners en de stedenbouwkundige het ontwerp maken voor de school. Daarnaast wordt ook gestart met het wijzigen van het bestemmingsplan. In dit plan worden de gebruiks- en bouwmogelijkheden vastgelegd voor het gebied.

 

Voor de verdere uitwerking van het buitenterrein en de wijzigingen aan de Groene Zoom wordt in het tweede kwartaal van 2023 een inwonersavond georganiseerd voor de direct omwonenden. 

 

Volgens de huidige planning kan het nieuwe gebouw eind 2025 in gebruik worden genomen.

 

Vragen over dit project?

Kijk op de veelgestelde vragen  pagina. Veel vragen hebben we daar al voor u beantwoord.

 

Staat uw vraag er niet tussen? 

Neem dan contact op met de projectleider.

 

Jan Pas

Telefoon: 06 23 22 80 83 

E-mail: j.pas@goeree-overflakkee.nl

We geven dit project vorm samen met onze partners

        

G-O bouwt aan onderwijs en verbinding is een programma van gemeente Goeree-Overflakkee om te komen tot de nieuwbouw van bestaande basisscholen met als extra inzet meer maatschappelijke ontmoeting. Hierin wordt samengewerkt met schoolbesturen en maatschappelijk partners.