Stad aan ’t Haringvliet

Het project

Het gebouw van OBS De Molenvliet is inmiddels sterk verouderd. Het biedt weinig mogelijkheden en duurzaamheidsoplossingen ontbreken. Ook de gymzaal en dorpshuis ’t Trefpunt in Stad aan ’t Haringvliet zijn toe aan vervanging. Daarom komen beide gebouwen in aanmerking voor nieuwbouw. Gemeente Goeree-Overflakkee ziet kansen in het breder inzetten van het gebouw. Een Multifunctionele Accommodatie (MFA)  moet een positieve bijdrage leveren aan de dorpsgemeenschap. Het nieuwe gebouw moet ruimte gaan bieden aan onder meer OBS De Molenvliet, Stichting Ons Trefpunt en gemeente Goeree-Overflakkee (gymzaal). Samen wordt gekeken naar de mogelijkheden om het gebouw zo goed mogelijk te benutten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het toekomstbestendig, gezamenlijk gebruiken van bepaalde ruimtes. Samen met woningbouwvereniging Oost West Wonen wordt ook onderzoek gedaan of een combinatie met nieuwbouw mogelijk is.

 

Ook het schoolgebouw van CBS Albert Schweitzer is sterk verouderd en biedt weinig mogelijkheden. Stichting Kindwijs heeft het voornemen om dit schoolgebouw volledig te renoveren. Gemeente Goeree-Overflakkee en Stichting Kindwijs verkennen daarom de mogelijkheden om door middel van ingrijpende renovatie het gebouw duurzaam geschikt te maken voor een nieuwe gebruiksperiode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is er al gebeurd?

Tijdens de initiatieffase is, in overeenstemming met alle betrokken partijen, de locatie van voetbalvereniging SNS aangewezen als voorkeurslocatie. Een initiatieffase heeft als doel om tot een duidelijke projectomschrijving te komen, zodat de opdracht verder kan worden opgepakt door de projectleider en het projectteam. Tijdens de definitiefase waarin de haalbaarheid van het project wordt getoetst hebben zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan. Die ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er minder vierkante meters nodig zijn. Locatie voetbalvereniging SNS is daarom niet langer een optie. Op dit moment zijn we bezig met een verkenning op de huidige locatie van de gymzaal (Kolff van Oosterwijkstraat) in Stad aan ‘t Haringvliet. Hierbij wordt rekening gehouden met de behoeften en de belangen van alle betrokken partijen. We willen maatschappelijke functies, waaronder ook de schoolgebouwen, zo dicht mogelijk bij elkaar plaatsen. Op die manier kunnen alle partijen gebruikmaken van de mogelijkheden van de MFA. Samen met woningcorporatie Oost West Wonen wordt onderzoek gedaan of een combinatie met woningen mogelijk is.

 

 

Hoe ziet de planning eruit?

Alle betrokken partijen moeten akkoord gaan met de gekozen locatie. Bij het zoeken naar die locatie wordt samen met de stedenbouwkundige , planeconoom  en de beleidsadviseurs ruimtelijke ontwikkeling en verkeer gekeken of die geschikt is. Na het vinden van een geschikte locatie kan de initiatieffase worden afgesloten en start de definitiefase. In deze fase wordt de haalbaarheid van het plan onderzocht. Tijdens deze fase wordt een inwonersavond georganiseerd, waarbij niet alleen informatie wordt gedeeld, maar ook opgehaald. U wordt gevraagd mee te denken. Na afronding van de definitiefase en het besluit van de gemeenteraad  wordt naar verwachting in het 2e kwartaal van 2024 gestart met de ontwerpfase en het wijzigen van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor het gebied. De doorlooptijd hiervan is nog niet bekend. Wanneer het nieuwe gebouw in gebruik wordt genomen kan daarom nu nog niet worden aangegeven.

 

 

 

 

 

 

 

Vragen over dit project?

Kijk op de veelgestelde vragen  pagina. Veel vragen hebben we daar al voor u beantwoord.

 

Staat uw vraag er niet tussen? 

Neem dan contact op met de projectleider.

Evelyn Mijnders

Telefoon: 06 12 58 38 30

E-mail: e.mijnders@goeree-overflakkee.nl

We geven dit project vorm samen met onze partners

                  

G-O bouwt aan onderwijs en verbinding is een programma van gemeente Goeree-Overflakkee om te komen tot de nieuwbouw van bestaande basisscholen met als extra inzet meer maatschappelijke ontmoeting. Hierin wordt samengewerkt met schoolbesturen en maatschappelijk partners.