Succesvolle inloopdag Ouddorp op 8 februari

Op donderdag 8 februari vond er een inloopdag plaats in Dorpstienden voor het IHP-project in Ouddorp, dat bestaat uit plannen voor een nieuw schoolgebouw OBS De Westhoek met koppeling naar kinderopvangorganisaties Kibeo en KidzEiland en zalencentrum Dorpstienden. Gedurende de dag was er veel belangstelling. Bezoekers werden te woord gestaan en via panelen namen zij kennis van uitgebreide informatie over het project. Ook directie en leerkrachten van OBS De Westhoek kwamen langs om een kijkje te nemen en hun belangstelling te tonen. Bezoekers kregen de mogelijkheid om, zowel digitaal als op papier, vragen te stellen. De onderwerpen die het meest werden genoemd zijn:

  • Zorgen over de verkeersveiligheid rondom de school

Aangegeven is dat de ingang van de school aan de achterzijde is beoogd en dat er gekeken wordt of éénrichtingsverkeer en kiss & ride mogelijk is op het parkeerterrein ten noorden van Dorpstienden.

  • De keuze van deze locatie in het centrum voor nieuwbouw van de school

Aangegeven is dat dit een goede locatie is voor de combinatie van school, kinderopvang, sport en zalen. Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur, het bouwvolume past binnen het dorpskarakter, de afstand van gymzaal is voor de Beatrixschool acceptabel en er is geen andere geschikte kavel in Ouddorp beschikbaar die voldoet aan de eisen.

  • Zorgen over de parkeerdruk op parkeerterrein Dorpstienden

Aangegeven is dat in de nieuwe situatie de parkeerbalans minimaal gelijk blijft en dat de parkeerplaatsen die verdwijnen aan de noordkant van Dorpstienden terug zullen komen op de oude locatie van OBS De Westhoek.

Daarnaast zijn er diverse tips ontvangen die we ter overweging mee zullen nemen in de ontwerpfase. 

Informatiepanelen in Dorpstienden

G-O bouwt aan onderwijs en verbinding is een programma van gemeente Goeree-Overflakkee om te komen tot de nieuwbouw van bestaande basisscholen met als extra inzet meer maatschappelijke ontmoeting. Hierin wordt samengewerkt met schoolbesturen en maatschappelijk partners.